انواع پودر مس الکترولیزی کوچکتر از ۴۵ میکرون

انواع پودر مس الکترولیزی کوچکتر از ۴۵ میکرون

پودر مس به روش های متفاوتی از جمله افشانش آبی، افشانش گازی و الکترولیز تولید می شود. در سالهای اخیر روش های نوین دیگری جهت تولید پودرهای فلزی و پودر مس ابداع شده اند که در بخش پژوهش های سلمان پودر با عنوان روش های نوین تولید پودرهای فلزی بررسی خواهد شد.

خلوص بالا و شکل دندریتی از جمله ویژگی های پودر تولید شده به روش الکترولیز می باشد. اندازه، توزیع اندازه، شکل و خلوص پورهای مس الکترولیزی به متغیرهای فرآیند بستگی دارند. 

 

مزیای پودر مس الکترولیزی ۴۵ میکرون سلمان پودر

 

 قیمت ارزانتر نسبت به پودرهای ریزتر

چگالی ظاهری کمتر نسبت به پودرهای هم اندازه تولید شده به روش افشانش 

خلوص بالا (>99.97) و اکیسژن کمتر از ۰.۰۳

ضمانت کیفیت (خلوص، شکل و توزیع اندازه)

denderitc-powder-sem1
denderitc-powder-sem2
denderitc-powder-sem3
previous arrow
next arrow
عنوان اندازه توزیع اندازه شکل خلوص کل فرایند قیمت
پودر مس الکترولیزی
۴۳um-
Cu41
دندریتیک ۱
۹۹.۳
Cue40
۸۰۰.۰۰۰ تومان
پودر مس الکترولیزی
۴۳um-
Cu42
دندریتیک ۲
۹۹.۳
Cue41
۸۰۰.۰۰۰ تومان
پودر مس الکترولیزی
۴۳um-
Cu43
دندریتیک ۳
۹۹.۳
Cue42
-